Zingeving

psycholoog-tilburg-marcella


Zingevingsvraagstukken

Overwegingen…piekeren…nadenken…
wat moet ik nu toch doen…
er zelf niet meer uitkomen….
als ik dit…. dan dat…
en als ik dat…. dan….

Soms heb je iemand nodig die je handvatten geeft in het inzichtelijk maken van je behoeftes en in het maken van keuzes. Zit je nog wel op de goede weg? Doe je waar je zin in hebt? Heb je de baan waar je eerder zo voor wilde gaan nog wel? Wil je bij je partner blijven, en zo ja wat is er voor nodig om dat te doen slagen?


Zingeving

Ontdekken wat belangrijk voor je is

Door middel van een luisterend oor te bieden en te vragen wat je bezig houdt, kunnen we samen ontdekken wat echt belangrijk is voor je. Als je voor een dilemma staat, kunnen we een krachtenveld analyse maken. Dat is een overzicht van voor en nadelen bij elke stap die je wilt zetten. Ook geven we daar waardes aan zodat inzichtelijk wordt waar de balans naar uitslaat.

Ook dan ben jij zelf nog degene die de beslissing neemt. Het gesprek daarna kan leidend zijn. We doen alles in overleg.

Vaak ben je door middel van deze methodieken meer in staat om vanuit een heldere geest een nieuwe stap te zetten dan vanuit verdriet, boosheid, frustratie of verwarring. Graag help ik je bij dit proces. Als je hierover nog vragen hebt, neem even contact met ons op

Marcella

Neem contact op