Relatietherapie Tilburg

psycholoog-tilburg-marcella


✔ In gesprek met elkaar
✔ Geluk hervinden in relatie
✔ Of respectvol afscheid nemen

Neem contact op


Relatietherapie in Tilburg

Je blijft maar op dezelfde, negatieve manier op elkaar reageren. Je wilt liever tot een echt gesprek komen, maar de frustraties lopen soms zo hoog op, dat je de rust voor een goed en eerlijk gesprek niet meer vindt.

Toch is er nog een basis waarin je zou willen investeren. Je wilt onderzoeken wat er nog wel mogelijk is om vanuit een oprecht gevoel van ‘houden van’ op elkaar te reageren. Dan is relatietherapie een prima vorm om samen in te ontdekken welke ruimte er nog is om door te gaan en geluk te hervinden of om respectvol afscheid te nemen.

Wij ondersteunen dit proces graag omdat we geloven dat mensen elkaar niet moedwillig tekort doen, maar er soms onderliggende factoren zijn die je zicht kunnen vertroebelen. Helderheid, vertrouwen en grip vormen de kern van een aanpak waarin eigen behoeften en wensen duidelijk worden in relatie tot die van de ander.


Relatietherapie

In gesprek met elkaar

In gesprek gaan met elkaar, is niet voor iedereen logisch. Vooral binnen je relatie kan het soms erg lastig zijn om van vaste patronen af te stappen en echt uit te spreken waar de schoen wringt. Door er een objectieve derde bij te betrekken, worden er soms onderwerpen aangehaald, die te lang onbesproken bleven.

Relatietherapie is er niet zonder meer op gericht om mensen bij elkaar te houden. De uitkomsten kunnen anders zijn.

Ingezet wordt op een respectvolle, positieve manier van elkaar zien, horen en begrijpen. Gezamenlijke doelen stellen kan, wanneer er meer openheid in het durven uiten van onvrede ontstaat.

Samen proberen we de kwaliteit van de relatie, ongeacht de vorm van die relatie, te versterken zodat beide partners weer meer in hun eigen kracht komen te staan.

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan even contact met ons op.
We helpen jullie graag verder.

Marcella

Neem contact op